Чудото се случи! Окото на Провидението се появи в небесата! Ето какво ни очаква –


Чудото е нещо, което се случва, без да има научно или логично обяснение за него. То се свързва и с изумителни резултати. Резултати, които науката, техниката или медицината не могат да постигнат сами по себе си. Чудото е нещо, в което хората вярват, особено когато са изгубили надеждата си във всички традиционни методи за решаване на проблеми. Окото е символ, който присъства в живота на хората още от древноегипетската митология. Смята се, че организацията на илюминатите също използват окото като символ. Дори на банкнотата на американския долар има око.


Има различни теории, предсказания, митове и легенди, свързани с окото и по-конкретно Окото на Провидението. Една от тези теории принадлежи на италиански монах. Той е живял през далечния 17 век и тогава е съставил теорията си, че когато Окото на Провидението се появи в небесата, светът ще е изправен пред преломен момент в историята и развитието си. С оглед на всичко, случващо се в момента в света, е съвсем логично този момент да е именно сега.

Греъм Телфърд от Лийдс прави снимката, показана по-горе.

На нея се вижда облак, който прилича изключително много на окото от египетските писания. Според вярващите в предсказанията, свързани с окото като символ, това е именно Окото на Провидението, за което говори италианския монах. Те смятат, че предстои нещо изключително преломно в човешката история, което ще промени хода на историята занапред.