Носите такава гривна на ръката, но си нямата претстава за това – Тя не е украшение и всеки ден трябва да правите това за късмет


Мнозина я смятат само за украшение на ръката, без да знаят нейното съществено значение. Такава броеница е „оръжие за молитва“ и мир.

Тя трябва да има 33 възли и обикновено се носи на ръката. Има и много по-големи, но повечето носят тази „класическа“ броеница.


„Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния!“ Събирайки мислите от лутане с тих шепот, вярващите повтарят тази Исусова молитва, докосвайки специално всяко топче от броеницата. Казват, че целта на молитвата е да съедини човека с Бога и да изпълни сърцето му със светлината на Божията благодат.