Вижте къде се намира изворът на Самуиловите войни! Той лекува болести и сбъдва желания –


В България има много места, които определено излъчват нещо магическо. Поредното такова място се намира в южната част на Рила. Става дума за извор в село Добърско, което е в близост да Разлог и Банско. Изворът се намира в двора на една от най-старите български църкви – „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, която е построена през 17 век. Преди нея, на мястото е имало тракийско светилище. Изворът помага при заболявания, свързани с очите. Смята се, че дори самият Климент Охридски е успял да излекува зрението си на същия извор. В самата сграда има камък, а върху него има препленети змии. Легендата твърди, че когато някой се помоли за нещо от сърце и душа, то става реалност. Интересна е легендата за откриването на извора и създаването на селото. Разказите свързват святото място със Самуиловите войни.


Ясно е, че след битката при село Ключ от 1014 година, Самуиловата войска е ослепена от император Василий Българоубиец и на всеки сто човека е оставен по един с едно око, който да ги води. Легендата разказва, че след смъртта на Самуил, който получил удар при вида на осакатената си армия, войните тръгнали, водени от еднооките, и пеели тъжни песни. Хранели се с растения и плодове, но в един момент храната и водата свършили. Водачите им ги завели до една поляна и им наредили да копаят, докато намерят вода. След дълго копаене, войните намерили извор, от който пили, наплискали се, а след това заспали изтощени. Когато се събудили, всички можели отново да виждат. Според разказите именно Самуиловите войни останали на мястото, създали селото и са откривателите на лечебния извор.