Тест с датата на раждане предсказва с точност до 95% какво ви предстои

За този тест, който предсказва бъдещето се твърди, че има точност над 95%. Но направете го и се убедете сами!

Както се досещате, всяка календарна година притежава свои собствени вибрации, които смесени с вибрациите на личната ви дата, обуславят съдбата ви. Как обаче да изчислим тези вибрации в настоящия тест?

В основата на нумерологията, стои свеждането на многоцифрените числа до едноцифрени. Както астролозите твърдят, всяко число от едно до девет носи в себе си определена информация и притежава някои индивидуални характеристики. В този смисъл единичният резултат оказва голямо влияние върху формирането на дадена личност и съдбата й като цяло.

И така, как да се предскаже бъдещето по датата на раждане?

Инструкция за предсказване на съдбата по датата на раждане

Стъпка 1. За да бъдат датите приведени към четлив вид, трябва да се изпълнят някои аритметични операции. Например, ако вашата дата на раждане е 04.11.1979, за да разберете вашето число е необходимо да направите следните изчисления: 0 + 4 = 4. Сумата от последните две цифри на годината на раждане: 7 + 9 = 16 показва
индивидуалното число на жизнения цикъл, то̀ест на всеки 16 години, в живота ви ще протича процес на обновление и вие ще бъдете готови да посрещнете своите ключови събития.

Стъпка 2. Важно е да се знае, че предпоследната цифра (във вашия случай – 7), е проява на бащиното влияние, а последната цифра (9) – проява на влиянието на майката. Колкото по-голяма е цифрата – толкова по-силно е влиянието. Равните числа показват хармонично родителско влияние.

Стъпка 3: Умножете годината на раждането си с числото, образувано от датата и месеца на раждане. Вашата дата е 4, а месецът – 11 и като се съберат числата в една цифра се получава – 411. След това преминете към умножението: 411 х 1979 = 813369. Сега след като сумираме всички цифри – се получава нивото на личния ви потенциал (30). Колкото повече е – толкова по-голям потенциал притежавате.

Стъпка 4. И така, как да се предскаже съдбата по датата на раждане? Нека се опитаме да построим графика на живота. За това ни е необходимо числото, което се получава чрез умножаване на годината на раждане с датата и месеца. Значението на цифрите следва да бъде отбелязано по абсцисата, а стойността им трябва да бъде прехвърлена на ординатата. Така по оста Y, при вас лежат 1,2,3,4,5,6,7,8,9. На оста X – 8,1,3,3,6,9. След това в равнината трябва да се намерят следните точки: първата е 0, а втората е в пресечната точка Y=1 и X=8. Както вероятно сте забелязали, втората точка съответства на вашия 16-годишен цикъл. Третата точка е точката на следващия ви цикъл (32 години) – необходимо е да се отбележи върху пресечната точка на Y=2 и X=1. По този начин, трябва да се нанесат всички девет точки.

Стъпка 5. На така построената графиката можете да видите течението на съдбата си, своите възходи и падения, успехи и неуспехи, които ще отговарят на определена възраст. Колкото по-ниско се спуска точката на графиката – толкова по-лоша ситуация може да се случи в този период от живота ви. Например, точка с координати Х=0
свидетелства за вероятна опасност, а пиковете на графиката, напротив, посочват социални, кариерни и други възходи.

Ако нумерологичният код по деня на раждане в този тест е единица, то този човек идва на света, за да бъде активен, да действа активно и да бъде енергичен. Още от детството си, тези хора трудно се подчиняват на родителите си, настойниците и учителите. Въпреки това, поставянето им в състояние на зависимост, трябва да се възприема от тях като школа на живота, която ги подготвя за времето, когато те ще са напълно самостоятелни. На хората “единици” благоприятно им влияят екстремните ситуации – в смисъл, че в тях се проявяват най-силно способностите, дадени им от природата, озаряват ги мисли и идеи, до които за да достигнат при други обстоятелства биха им били нужни няколко години.

Въпреки пълната им самостоятелност, на тези хора не се препоръчва да се занимават със собствени дела, докато първо не се научат предварително да обмислят всичко внимателно, да анализират ситуацията и едва след това енергично да преминат в настъпление. Те имат достатъчно собствени ресурси, за да успеят в живота. Въпреки това, без значение колко сериозни са техните успехи и постижения, хората с такъв код не трябва да попадат в плен на собствената си гордост и показност.

Човек, чийто код по датата на раждане е двойка – е до голяма степен човек на настроенията. Причините за това състояние на нещата могат да се дължат на спотаената в неговата душа неувереност в собствените си възможности, вследствие на което се проявява честото изпадане в крайности и промени на настроението. Такива хора непрекъснато се съмняват в нещо, твърде много се тревожат, особено ако животът ги поставя пред необходимостта да вземат важно решение. “Хората двойки” според този тест трябва да се научат да придават по-малко значение на детайлите, в които те са склонни да потънат. Също така е важно за тях по-малко да участват във всевъзможни конфликти и спорове и повече да се вслушват в интелигентните хора и в техните съвети.

Притежателите на такъв код имат добър потенциал, способни са на много неща, но при условие, че не действат сами. Най-важната задача в живота за тях е да си намерят екип от съмишленици, към който да се присъединят и по този начин да си подготвят платформата за бъдещи успехи. Тези хора трябва повече да обичат себе си, да вярват
в себе си и да не се колебаят да потърсят помощ и подкрепа, ако се нуждаят от такава.

Ако нумерологичната дата на раждане е тройка, то човекът получава като подарък от съдбата многобройни и разнообразни способности, иска веднага всичко и по много и затова е склонен да пърха като пеперуда от едно цвете на друго, за да събере всичкия сладък нектар. Такива хора трябва да се погрижат желанията им да съответстват на
възможностите им. Освен това, много важно за тях е да подредят в ред своите многобройни желания и без да се разконцентрират, да се съсредоточат върху най-важното за тях. И едва след като то се превърне в реалност, да се заемат със следващото. Ако “хората тройки” се придържат към тази стратегия, то техните успехи в живота, ще бъдат просто зашеметяващи. В допълнение на това, благодарение на нея те ще имат повече време, за да общуват с приятелите си и със семейството, което от своя страна ще доведе до това атмосферата около тях да допринесе за по-голям успех и късмет.

“Хората четворки” според този тест обичат стабилността във всичко. Те са едни много отговорни, честни, сериозни, надеждни хора, които не само не се страхуват от сложните задачи, но и правят всичко възможно, за да ги решат благополучно. Притежателите на този нумерологичен код по датата на раждане обикновено имат брилянтен бизнес и лична репутация. Към тях често отправят молби за помощ и за защита, към които те не остават безразлични.

Тези хора оказват на другите сериозна подкрепа и намират истинска наслада в това. Много от тях са силно привлечени от науката и технологиите. Отнасят се много добре към всички неуспехи, виждайки в тях уроците на живота, от които трябва да си направят правилните изводи. Те са едни от тези, които ако попаднат на кисел лимон, нямя да се кривят, а ще си направят сладка лимонада. Неуспехите ги мотивират още по-силно и ги карат да повтарят опитите си за постигане на желаните цели, дотогава, докато действително не се случат. За тях изразът “правя пари” е безсмислен – те могат само да ги заработват

Ако нумерологичната дата на раждане е петица, то притежателят й пази много свободата си и обича всякакви промени. И ако те не се случват, тогава тези хора започват да си мислят, че животът им е блато, тресавище, от което бързат да се измъкнат, като се въвличат в авантюри. Това, което си мислят в същото време е, че рискът е благородна кауза. Без да се страхуват от нищо, те вървят напред и в повечето случаи печелят. Обикновено са големи късметлии и щастливата случайност насочва живота им в по-благоприятна посока.

“Хората петици” съгласно този тест са високо интелигентни, с философска насоченост на ума, способни са да се справят успешно с няколко неща едновременно, като дават приоритет на собствените си знания и опит пред тези на другите хора. Въпреки това, те винаги са готови да изслушват разказваните им житейски истории и съвети. Умът им отчаяно се нуждае от постоянен приток на нова информация, така че “хората петици” не по-малко от приключенията обичат пътешествията и активната комуникация с хората.


Не е изненадващо, че кръгът на тяхната комуникация е необичайно широк, за което им помага тактичността и владеенето на дипломатически прийоми. За да постигнат жизнените си върхове, тези хора не могат да вървят по вече утъпкани, прокарани пътеки и тяхната мисия е да положат свои собствени.

За да се охарактеризира основният жизнен принцип на хората с нумерологичен код по датата на раждане – шестица, то това е вярност към дадената дума. Те не дават много лесно обещания, защото са много отговорни по отношение на собствените си думи. Но ако такъв човек даде дума, той ще направи всичко възможно и невъзможно, за да я удържи. Да постъпят по друг начин, просто не им позволява съвестта, която в тяхната душа не заспива и за минута и постоянно им напомня, че някакво обещание е останало неизпълнено.

Това са едни много достойни хора, които често получават отговорни постове и позиции, благодарение на горните качества, както и на способността им да намират общ език с всички. Сред най-успешните сфери, където могат да се изявят са медицината, политическата и образователната дейност. За притежателите на такъв код не са присъщи ранните бракове. Това се дължи на много
високата летва, която те издигат пред потенциалния си партньор в живота. Обикновено отделят много време в опити да намерят човека, който би отговарял на повечето от изискванията им

Седмицата като код по датата на раждане описва хората, които са склонни да слушат повече вътрешния си глас, отколкото разума. Според описания тест те не трябва да променят това положение на нещата, защото интуицията им работи по-ефективно от рационалното им мислене, което води до по-бързо решаване на проблемите. Такъв нумерологичен код по датата на раждане се среща при хора, занимаващи се с интелектуален труд, например учители и писатели. Но към бизнес, печелене на пари и търговия, те се насочват рядко, това не е тяхната стихия. Като цяло, материалните интереси са по-слаби от интереса към духовния живот.

Дълбоките размисли за живота и смъртта, техните тайни – за тях са нещо нормално. По въпросите свързани с изкуство, философия и религия, те се изявяват като истински ценители. Комуникацията с “хората седмици” никак не е лесна. Вечеринките, забавленията в компании, на тях им изглеждат празни и им се струват излишна суета, така че те не общуват много охотно с хората.

Съвсем други са нещата с равните на тях по ниво на интелигентност, интереси и мироглед събеседници, но да срещнат такива им се удава много рядко. Ето защо, повечето притежатели на такъв код трябва да прекарват времето си сами, което, обаче за тях изобщо не е проблем. Уединението, напротив, им доставя удоволствие, тъй като им позволява да се отдадат на размишления по някоя от любимите им теми.

“Хората осмици” според този тест могат и са длъжни да насочат своите усилия към материалните аспекти на живота. Много рано, почти от училищната скамейка, завързват много близко приятелство с парите, имуществото, търговията. Трябва да се
отбележи присъствието в актива им на прекрасни администраторски способности, благодарение на които те могат да поемат организацията на най-сложните дела и перфектно да се справят с тях.

У тези хора има всички предпоставки да покорят върховете на големия бизнес, но за да направят това, ще трябва да се съобразят с няколко важни условия. Основната им енергия, техните основни мисли трябва да бъдат насочени към общото благо, достойното изпълнение на общата дейност, а не към собствената им изгода. Ако те се грижат само за това да напълнят собствените си джобове, то след това може нищо да не се получи при тях.

От друга страна, ако “хората осмици” започнат да се грижат предимно за другите, те имат всички шансове да се превърнат в много богати хора. Техните сериозни успехи практически са невъзможни без да се заемат с благотворителност. Такива хора могат много успешно да се включат в различни нетрадиционни дейности, които нямат комерсиална насоченост.

Например, ако организират център за алтернативна медицина, ще имат всички шансове да успеят. Между другото, “осмиците” могат добре да поемат ролята
на проводници на нетрадиционни учения. Който и път те да избират за себе си, най-важното за тях е винаги да помнят, че материалното трябва да се балансира с духовното.

За хората, които имат нумерологичен код по датата на раждане – девет, казват, че им е дадено много, но и много се изисква от тях. Околните много ги уважават, почитат ги и ги считат за авторитетни личности. С

поред този тест за тях е характерно, че се ръководят най-напред от доводите на разума и едва след това – от чувствата. Те често имат затруднения с устройването на личния си живот, тъй като предявяват към своя бъдещ партньор в живота много високи изисквания. Ако “човекът девятка” постоянно се сблъсква с някои недостатъци на партньора си, разочарованието е неизбежно.

За него, духовният компонент на брака е по-важен от физическата близост. Благоденствието в живота на тези хора е много вероятно, но при условие че основният им мотив е загрижеността за интересите и нуждите на другите хора. За личните си нужди е необходимо периодично изобщо да забравят, за да посветят работата си на благото на другите. Черните ивици и живота на “хората девятки” са толкова по-мрачни и тъмни, колкото притежателите на този код са по-егоистично настроени и колкото повече се грижат изключително за собствената си личност.

За тяхно призвание може да се счита положителното въздействие върху другите хора – да помагат на тези, които са тръгнали по пътя на самоусъвършенстването и себереализацията, да ги призовават към промяна на живота.

Ако кодът по датата на раждане според описания тест е единадесет, мисията на живота на хората, отговарящи на този код не може да се каже, че е проста. Тя се състои в извеждане на съзнанието на едно ново, по-високо ниво по време на това земно превъплъщение. По този път например, отшелничеството в манастира не е подходящо за тях: те трябва да живеят сред хората и да им служат, изпълнявайки ролята на ментори, мили и мъдри съветници, духовни учители, медиуми.

Притежателят на този код, не се отклонява от пътя на духовното развитие и плодовете на търсенето служат като ръководство за другите, вдъхновява ги да започнат нов живот, в търсене на индивидуален жизнен път. Даже само един човек да попадне под неговото влияние и да открие себе си в този сложен свят, това вече може да се счита за голям резултат.

“Хората единайсетици” съгласно този тест не просто раздават съвети наляво и надясно – те носят отговорност за всяка своя дума, за съдбата на тези, които са последвали съветите им, тъй като често това са хора, много по-стари от тях самите. За да постигнат сериозен напредък, тези хора трябва да бъдат в състояние да погледнат света с очите на нуждаещият се от помощ, да бъдат милостиви и търпеливи. В повечето случаи, вибрацията на този свещен код се проявява с пълния си капацитет при хора над четиридесет годишна възраст.

Ако човек, четейки това описание, разбира, че с него това описание няма нищо общо, то тогава неговият нумерологичен код по датата на раждане ще бъде двойка.

Хората с нумерологичен код по датата на раждане – двадесет и две, са надарени с може би, най-амбициозната и предизвикателна мисия в живота – да просветят човечеството като цяло. Те трябва да работят с понятия и категории в мащабите и съдбите на цели нации, затова те не трябва да подчиняват живота си на стремеж към някакви лични облаги или тесногръда, индивидуална гледна точка.

Тези хора в момента полагат основите на бъдещето на света и на вселената в новия й вид. На тях им е възложена мисията да обяснят на своите съвременници космическите закони, техния характер и роля. В по-конкретен и практически вид според този тест, това представлява преподаване, изнасяне на лекции, организиране на семинари.

Ако човек, запознавайки се с тази характеристика, осъзнава че начинът му на живот в съответствие с вибрациите на свещения код 22, не му подхожда при никакви обстоятелства, това означава, че неговият нумерологичен код е четворка.

Ако тази статия ви се е сторила интересна е полезна, моля споделете с приятелите си този уникално точен тест.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *