Какво да правим с парите си за втора пенсия?


Какво да правим с парите за втора пенсия, които се трупат по сметките ни в пенсионни фондове и НОИ? Това е въпрос, който си задава почти всеки човек.

4 819 139 души се осигуряват допълнително за пенсия в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година. Най-много – над 3,8 млн. души се осигуряват в универсалните пенсионни фондове, където задължително се внасят вноски за всеки работещ, роден след 31.12.1959 г. и осигурен при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване.

Големият въпрос е да прехвърлим ли средствата си в НОИ или да ги остави за управление при частния пенсионен фонд. Експертът Иван Нейков дава варианти как трябва да се действа в тези ситуации.

„Първото ми послание към осигурените е ползвайте си правата и от първия, и от втория стълб. Засега втората пенсия е резултат само от натрупванията за период от 20 години. Оттам идва разликата между първия и втория пенсионен стълб, защото в първия си се осигурявал близо 40 години, докато във втория осигуряването е само 20 години. В първия стълб осигуровката е средно около 15-17% през годините върху заплатата, а във втория – средно около 4% от тази осигуровка, т.е. вижда се, че 4 пъти по-малка е осигуровката по втория стълб и затова именно малкото време и малката осигуровка водят до по-малка втора пенсия спрямо първата.

 

Още при създаване на модела никой не е намеквал, че вторият стълб трябва да замести или измести първия.

Моделът работи заедно, т.е. хората получават пенсия и от първия, и от втория стълб. След няколко месеца предстои първите 17 000 жени да получат втора пенсия. Има една много пъстра картина при тези бъдещи пенсионери. Има много хора, които са се осигурявали на минимална работна заплата, или пък са работили в чужбина и ред други. При част от тези хора натрупаните пари са малко. Има хора, които имат и по 15 000-20 000 лв., но тези, които имат малко средства, реално не могат да си формират втора пенсия, затова парламентът прие три варианта – да получаваш пенсия от втория стълб, да получиш парите си еднократно или да ги получиш разсрочено“, обясни Нейков пред „Монитор“.


 

„Относно това дали е изгодно хората да си прехвърлят парите в НОИ ще ви дам два примера – първият е човек, който е с малки осигуровки и в двата стълба. Този човек при пенсионирането си ще получи минимална пенсия, която вече е 300 лв. Преизчисляването на неговата пенсия от НОИ обаче може да е под тези 300 лв., а именно около 270 лв. Но той ще взема 300 лв., защото това е законовото решение. Ако този човек си прехвърли парите от втория стълб в НОИ с надежда, че това ще увеличи пенсията му, ще бъде разочарован. Това е така, защото реално той има малко пари и от първия, и от втория стълб. Бих посъветвал хората с минимална пенсия да си вземат пенсията от първия стълб и да си получат парите от втория стълб – еднократно или разсрочено от пенсионното дружество, в което са“, казва още експертът.

Причината е, че ако на практика ги прехвърли в НОИ, това няма да се отрази на пенсията му. Нейков допълва: „Същия съвет бих дал и на хората с пенсия на таван или близка до тавана – 1400 лв.

Хората с висока пенсия са се осигурявали много години на висока осигуровка и имат много натрупани средства във втория стълб.

Ако те си прехвърлят парите от втория в първия стълб заради тавана, който съществува в първия стълб, те няма да имат увеличение, защото има таван, докато във втрия стълб няма таван и за тези хора е изгодно да си получават пенсията от първия стълб и да получават и пенсия от втория стълб, такава каквато ще им бъде изчислена от пенсионното дружество, в което са. Има трети вариант, който е между тези две положения, това са хората със средни пенсии“.

Какво трябва да направите за улеснение?

 

„Хората трябва да получат първо информация от своя пенсионен фонд за натрупаните си пари, каква пенсия ще получават, така ще се види сумата, която се полага. След това трябва да отидат в Националния осигурителен институт и да поискат от тях едно изчисление каква ще бъде пенсията от първия стълб на базата на осигуровките, които са правили. Когато човек има тези две цифри, трябва да попита НОИ, ако си прехвърля парите от втория стълб, които знае колко са от предоставената му информация от пенсионното дружество, и от НОИ му отговорят, трябва хубаво да сравни цифрите и да прецени къде ще му бъде по-изгодно да получава парите си. Тогава на базата на тези три цифри ще може да си направи сметка кое е най- добро за него. Нужна е информираност, преди да се вземе решение“, съветва експертът.